Still working on the edible pie charts …
(via USA Today Redesign | The Onion)

Still working on the edible pie charts …

(via USA Today Redesign | The Onion)

4 notes

Show

  1. aliceinsouthdakota reblogged this from usatoday
  2. irmariedotcom reblogged this from usatoday
  3. usatoday posted this